Кезекші электриктар

Қызметтер → Кезекші электриктар

Кернеуі 35, 110, 154 кВ I күрделілік дәрежесі және 220 кВ II күрделілік дәрежесі бар қосалқы станция жабдығына техникалық қызмет көрсету – күрделіліктің I дәрежелі 220 кВ қосалқы станцияларының, 330 кВ қосалқы станцияларының және тұрақты ток 400 кВ қосалқы станцияларының жабдықтарына қызмет көрсету кезінде.

Кернеу, жүктеме, температура және басқа параметрлер бойынша белгіленген режимді қамтамасыз ету. Қосалқы станциялардың тарату құрылғыларында режимді операциялық ауыстыруды жүргізу.

Жұмыс орындарын дайындау.

Жұмысшыларды жұмысқа қабылдау, олардың жұмысын қадағалау.

Төтенше жағдайларды жою кезінде жұмыс орындарын қабылдау.

Қосалқы станция жабдықтарын тексеру.

Өз қажеттіліктері бойынша қалқандардағы және құрастырудағы, коммутациялық құрылғылардың жетектеріндегі, қосалқы станциялардың жабық және ашық тарату құрылғыларының қайталама коммутациялық тізбектеріндегі ақауларды жою бойынша шағын көлемді және қысқа мерзімді жұмыстарды жүргізу.

Батареялардың параметрлерін анықтау.

ТҮ АБЖ пайдалануға беру.

Шамдар мен сақтандырғыштарды өзгерту арқылы жарықтандыру желісінің ақауларын жою және күшейту.

ТАПСЫРЫС БЕРУ