Жобалар

Қызметтер → Жобалар

Басқару клапанын реттеу жұмыстары
Қозғалтқышты іске қосу сигналын тексеру
Аспаптардың контурын суықта сынау
Датчиктің өнімділігін дифференциалды қысым арқылы тексеру
Бақылау-өлшеу құрылғысымен жұмыс
Трансформаторға тасымалданатын жерге тұйықтауды орнату
Желінің істен шығуын және жүктеме ток тұтынуын күнделікті оқу
Логистика

ТАПСЫРЫС БЕРУ